تبلیغات
سایت بزرگ احساس دل | عاشقانه ها | my love - داستان بهلول و طعام خلیفه

سایت بزرگ احساس دل | عاشقانه ها | my love

سایت عکس و متن و پیامک و داستان و رمان های عاشقانهداستان بهلول و طعام خلیفه
آورده اند که هارون الرشید خوان طعامی برای بهلول فرستاد . خادم خلیفه طعام را نزد بهلول آورد و

پیشاوگذاشت و گفت این طعام مخصوصخلیفه استو برای تو فرستاده استتا بخوری . بهلول طعام

را پیشسگی که در آن خرابه بود گذاشت . خادم بانگبه او زد که چرا طعام خلیفه را پیشسگ

گذاردی ؟بهلول گفت: دم مزن اگر سگبشنود این طعام از آن خلیفه استاو هم نخواهد خورد .

نوشته شده در تاریخ 1394/06/18 توسط FARSHID 090

  • paper | پاپو مارکت | بک لینک